Jan Paweł II

Autorytet godny naśladowania...

Jan Paweł II

Jan Paweł II to Autorytet naśladowania. Miał dużo Miłości do Boga i bliźnich. Widział co jest dobre, a co złe. Jego droga do Nieba nie była łatwa. Miał pełno zmartwień, a jednak dążył. Powinniśmy naśladować takich ludzi...